MËNGJESI

Omlet të ndryshëm
Vezë në sy
Kajgana
Bukë në vezë
Pallaçinka / Krepa
Petulla

4.30€
4.30€
4.30€
4.30€
4.30€
4.30€